A ŠTEDNA BANKA

A ŠTEDNA BANKA - Hrvatska banka

  • Banka

A ŠTEDNA BANKA MALOG PODUZETNIŠTVA d.d.

A ŠTEDNA BANKA
10 000 Zagreb, Miramarska cesta 24
Tel.: +385 1/222 65 22
Telefaks: +385 1/222 65 23
SWIFT: ASBZHR22
http://www.abanka.com.hr

A ŠTEDNA BANKA malog poduzetništva dd Zagreb je prva štedna banka koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad.

Na čelu banke će biti predsjednica uprava Višnja Krišto a članica uprave je Dubravka Filipčić.
A štedna banka "puca" na obrtnike i poduzetnike. A Štedna banka nije nastala transforamcijom iz štedno-kreditne zadruge nego započinje sa radom kao potpuno nova banka i to u 100 postotnom hrvatskom vlasništvu.

Banka A ŠTEDNA BANKA 25.10.2020

A ŠTEDNA BANKA